• سال تاسیس

  شرکت ازن پاک اندیش اسپیدار در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸شمسی) در کشور ایران ثبت شده است و تحت شماره ثبت  ۵۳۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۶۹۴۰ در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، براساس نیازهای اولیه وضروری مشتریان داخلی وخارجی بوده است بطوریکه براثر پیشرفت وآگاهی مشتریان نسبت به خاصیت بسیار بالای ازن وکم کردن هزینه های جانبی برتعداد مشتریان افزوده میشود .

 • اهداف کوتاه مدت شرکت

  این اهداف شامل طرحهای ضرروی ومورد نیاز مشتریان درموارد ذیل میباشد:

  • صنایع غذایی ودارویی
  • صنایع کشاورزی
  • صنایع پزشکی
  • وغیره ……….
 • اهداف بلند مدت شرکت
  • آزمایشات وتحقیقات علوم ناشناخته ازن در صنایع – کشاورزی – پزشکی – وغیره…… واعلام آن به مراکز دانشگاهی وموسسات تحقیقاتی بعنوان یک روش علمی در دروس .
  • ارائه بهترین تکنولوژی در سطح جهان وبهترین شیوه استفاده از ازن بعنوان مرجع اصلی .
  • همچنین ارائه بهترین روش ساخت وتولید ازن در دنیا .
  • جذب دانشمندان ومحققان سراسر جهان در کار تیمی تحقیقات وآزمایشات ازن .
  • ایجاد واحدهای تحقیقاتی ومطالعاتی در کل کشورها وارتباط آن با واحد تحقیقات ومطالعات شرکت .
  • عضویت در تمام انجمنهای ازن در کل دنیا .